Over het coachen met paarden in de media

Afgelopen week voor de buis want er kwam coachen met paarden op tv bij het programma ‘’Sophie in de kreukels.’’ Tijdens het programma kreunde ik zachtjes; wéér een bepaalde stroming binnen de Paardencoaching werd belicht. Want dat is waar iedereen zich wél bewust van moet zijn: er zijn een aantal duidelijke stromingen binnen het coachen met paarden die wezenlijk van elkaar verschillen! De stroming die bij het tv-programma belicht werd gaat uit van duidend paardengedrag en een vertaling ervan door de coach (‘’ het paard poept: dat is het loslaten van jouw spanning’’). Het verschil met hoe Coaching de Paardenblik mensen en groepen mensen coacht ( en alle paardencoaches die opgeleid zijn door een opleiding die NOBCO-gecertificeerd is; ofwel opleidt tot COACH) is een GROOT verschil. Als coach was ik dan ook niet blij met het tv-programma!

Een omschrijving van coachen met paarden zoals Coaching de Paardenblik deze hanteert:
Het coachen met inzet van paarden is gericht op inzicht verkrijgen in eigen gedrag: terugkerende patronen in gedrag en denken waardoor mensen vastlopen in relatie met hun omgeving (thuis/werk/school/sociaal). Door gerichte oefeningen met de paarden in te zetten (gerelateerd aan de coach/hulpvraag) worden deze patronen zichtbaar. Cliënten ervaren zelf vaak direct wat er gebeurt (door reageren paard: als spiegel van 400 kg!) De coach stelt open vragen over wat er gebeurt tussen paard en mens om bewustwording van gedrag en patronen verder tot stand te brengen en om de transfer naar het dagelijkse leven te maken. Na bewustwording volgt experimenteren met ander gedrag/patroon. Ook hier wordt de transfer naar het dagelijkse leven gelegd, zodat ander gedrag/patroon ook geborgd kan worden in het dagelijkse leven. Vanuit vastlopen komen cliënten weer in beweging: een opwaartse spiraal!

Het gaat er dus vooral om dat patronen in het non-verbale contact tussen mens en paard altijd terugkomen (immers 80% van ons gedrag en communicatie is non-verbaal) en makkelijker te herkennen zijn door je omdat er geen mens met eigen agenda reageert, maar een paard van 400 kilo: oordeel loos en reagerend op het hier en nu). Door als coach alleen maar vagen te stellen over de reactie van het paard; over de interactie tussen paard en mens, zie je snel verbanden met hoe je opereert in het dagelijkse leven. En vervolgens kan je mét het paard experimenteren hoe je het anders aan zou kunnen pakken. Want je bent méér dan je eigen vaste patronen!

‘’waarom dan met paarden?’’ kun je je afvragen. Paarden zijn kuddedieren die gevoelig zijn voor wat er in de kudde gebeurt. De kudde vormt een bescherming voor roofdieren. Op het moment dat je een paard uit de eigen kudde haalt en in de bak ermee aan de slag gaat vorm je een tijdelijke nieuwe kudde. Het paard gaat ‘’scannen’’ hoe jij en die nieuwe kudde eruit ziet. En vraagt hierbij om duidelijkheid van jouw kant. Incongruent gedrag (iets doen/zeggen maar niet echt doen/zeggen/menen) wordt bijvoorbeeld niet begrepen en het paard reageert hierop. Daar is niks hocuspocus aan; dát is oergedrag van paarden om te overleven in een kudde!

Wat zijn patronen waar mensen vast in lopen en die je regelmatig terug ziet komen in de interactie met paarden? Ik noem er een paar:

  • Niet zelf bepalen, maar paard bepaalt waar er gelopen wordt (‘’wie bepaalt er hier?’’ ‘’ herken je dat?’’)
  • Aan touw trekken, maar weer terug lopen naar paard. Herhalend patroon (‘’ hoe beweeg jij?’’ ‘’ Hoe reageert het paard?’’ ‘’ wat zou je nog meer in kunnen zetten?’’)
  • Paard niet durven benaderen terwijl paard rustig dooreet (‘’ wat gebeurt en met jou?’’ ‘’waar voel je het in je lijf?’’ ‘’ wat zie je bij het paard?’’ ‘’ durf je dichterbij te gaan staan?’’ ‘’ hoe zou je contact kunnen maken?’’ En de transfer: ‘’ wat gebeurde er bij jou?’’ Herken je dat bij jezelf in het dagelijkse leven?”)

In de vraagstelling merk je al dat je zelf antwoorden geeft die voor jou op dat moment omhoog komen (dat wat urgent is komt boven!). De coach zal NOOIT vragen: ‘’het paard reageert angstig; ben jij angstig?’’ Immers: ik weet als coach niet wat jij voelt of beleeft! Dat weet je alleen zélf! De coach helpt je alleen om je eigen puzzel te leggen door een paard, een oefening en teruggeven wat er werkelijk op dat moment gebeurt!

Paardencoaching die duidend is: als het jouw manier is geniet ervan.
Het is NIET mijn ding en dus ook NIET de werkwijze of stroming waar Coaching de Paardenblik graag mee geassocieerd wil worden!