Individueel

De interactie tussen het paard en mens biedt ervaringen die tot een proces van persoonlijk inzicht leiden. Dat proces vindt niet alleen plaats tijdens het werken met paarden, maar zal langere tijd, ook in het dagelijks leven, voortduren. De impact van ervaringen opgedaan tijdens een coachingsessie met paard(en)  is groot. Soms kan een éénmalig inzetten van EAC al voldoende zijn om gewenste verandering in te zetten. Om te kunnen experimenteren met nieuw gedrag, houding en overtuigingen kan voor een coachingtraject van 3 á 4 sessies gekozen worden.

Éénmalige sessie:
Tijdens deze sessie werkt u aan uw eigen coachvraag. Dat kan van alles zijn. U kunt bijvoorbeeld tegen iets aanlopen op uw werk of in uw privéleven; u moet een keuze maken die u moeilijk valt; er zit u iets in uw gedrag of overtuiging in de weg….
Tijdens deze éénmalige sessie wordt u zich bewust wat er precies speelt en krijgt u inzicht in mogelijke antwoorden op uw coachvraag. Misschien leiden deze inzichten al tot het omzetten in nieuw gedrag, gevoelens en gedrag en kan een start maken met het experimenteren ervan tijdens de sessie… De bewustwording en het inzicht zetten in ieder geval een proces tot verandering in beweging!

Traject van sessies:
In een persoonlijk coachtraject krijgt u inzicht en mogelijke antwoorden op uw coachvraag. Daarnaast is er voldoende ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag, nieuwe gevoelens en nieuwe gedachten. Om zo nieuwe patronen te introduceren in uw leven en afscheid te kunnen nemen van oude patronen.

Tarieven
Coaching is maatwerk. Neem contact op voor meer informatie.