Teams

Gericht op teaminzicht en teamontwikkeling:
Vanuit de principes die in een natuurlijke kudde werkzaam zijn kijken we naar het team als een geheel. Principes als: taakverdeling, samenwerking, contact en rangorde komen aan bod. Tijdens de activiteit(en) worden deze principes binnen het team onderzocht en is er ruimte voor experimenteren.

De coaching met uw team levert u het volgende op (afhankelijk van het aantal sessies):

Teaminzicht (1e sessie)
De activiteiten leveren inzicht op in de volgende thema’s binnen een team:
-    hoe is de rolverdeling binnen dit team?
-    Hoe groot is ieders rol binnen dit team? Komt iedereen aan bod?
-    hoe verloopt de communicatie? Wat levert dat op?
-    Werkt dit team doelgericht?
-    Hoe  worden beslissingen genomen binnen dit team?
-    Hoe gaat dit team om met weerstand?

Teamontwikkeling (vervolgsessies):
Na inzicht in het functioneren van een team wordt er gewerkt aan één of meerdere thema’s die er spelen. Dat kan op het gebied zijn van communicatie, samenwerking, pro-actief handelen, teamrollen ……. kortom: er wordt geëxperimenteerd met verbetermogelijkheden binnen dit team.

Vervolgtraject:
Voortbordurend op de teamsessies kan er behoefte zijn aan verdere individuele coaching gericht op persoonlijke effectiviteit op de werkvloer.  Wie ben je? Wat zijn je kwaliteiten en valkuilen? Waar liggen kansen om het persoonlijk en professioneel functioneren te verbeteren?

Tarieven
Coaching is maatwerk. Neem contact op voor meer informatie.