Equine Assisted Coaching

Equine Assisted Coaching is een manier van coaching waarbij het paard voor het grootste deel de rol van coach op zich neemt. Een paard is een kuddedier, denkt niet in (ver)oordelingen en is uiterst gevoelig voor signalen die een ander – bewust of onbewust-  geeft. Een paard reageert. En dat roept reactie op. Deze interactie, zo nodig ondersteund vanaf de zijlijn door de coach,  geeft u een bevestiging van wat u onbewust allang ‘weet’: het onbewuste wordt bewust. Dat biedt ruimte voor groei, om  keuzes te maken en nieuwe dingen uit te proberen.

Het gaat tijdens EAC om de ervaringen met het paard: wat doet dat bij mij? Herken ik dat? Wat gebeurt er dan precies? Ben ik daar blij mee of wil ik er iets aan veranderen? De ervaringen met het paard zijn een metafoor voor  ervaringen in het dagelijkse leven.

Er wordt niet op de paarden gereden, de oefeningen zijn zogenaamde ‘grondoefeningen’. Het is duidelijk dat het welzijn van het paard tijdens de EAC een centraal gegeven is: er wordt respectvol met het paard omgegaan. Zoals ook respectvol omgegaan wordt met de coachee en zijn/haar coachvraag.

Waarom paarden?
Paarden zijn kuddedieren.
Om te overleven is het essentieel dat ze goed leiderschap onmiddellijk herkennen. Het is voor hen van levensbelang om samen te werken, maar wel binnen een duidelijke orde. Voor ons mensen is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. We kunnen dus op dit gebied van hen leren.

Paarden zijn prooidieren.
Het is daarom essentieel voor hen om alert en gericht te zijn op hun omgeving en signalen binnen de kudde. Ze zijn uiterst sensitief en gevoelig voor dat wat niet klopt of dat wat ontbreekt. Gedrag wat niet helemaal ‘klopt’ (congruent is) wordt direct door hen herkend en zij reageren daarop. Paarden kunnen ons zo helpen om authentiek te zijn en de eigen kracht te ontdekken.

Hierdoor zijn paarden bij uitstek geschikt om ons te helpen bij persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en leiderschap.