Zorgproducten

Coaching de Paardenblik levert verschillende producten. Passend bij wat nodig is bij de hulpvraag en op maat toegepast. We zijn hoofdzakelijk actief in de hulpverlening, maar bieden ook coaching-trajecten voor werknemers, teams en particulieren.

Gericht op Hulpverlening:
Binnen de WMO van een aantal gemeenten leveren we behandelingstrajecten en begeleidingstrajecten. De verschillende trajecten kunnen elkaar opvolgen of ingezet worden in trajecten van andere zorgaanbieders (afschalen van zorg dan wel ondersteunend aan andere zorgtrajecten). In samenwerking met de regievoerders van hulpverleningstrajecten wordt er ingezet op wat nodig is.

Behandeling:
is vooral gericht op bewustwording, inzicht, ordening, groei en ontwikkeling, stabilisatie. Behandeling is bedoeld voor cliënten die breed vastlopen in het dagelijks leven en het gevoel hebben dat ze hier op eigen kracht alleen niet uitkomen.

Begeleiding specialistisch:
is gericht op het opdoen van specifieke vaardigheden of het behouden van vaardigheden. Begeleiding specialistisch is bedoeld voor cliënten die op meerdere deelgebieden in het dagelijkse leven vastlopen, waar een overbrugging gevraagd wordt naar intensievere hulpverlening en ter ondersteuning van ouders.

Begeleiding basis:
Is gericht op onderhoud of behoud van opgedane vaardigheden. Begeleiding basis is bedoeld voor cliënten die hun situatie stabiel willen houden, bij wie activering passend is, en ter ondersteuning van mantelzorg, ouders, verzorgers en voogd.