Missie en visie

Missie Coaching de Paardenblik
Coaching de Paardenblik wil mensen vanuit een professionele context ervaringsgerichte behandeling en begeleiding bieden met inzet van paarden in een niet-orthodoxe omgeving (‘out-of-the-context’).

Visie Coaching de Paardenblik
bijvisieUitgaande van de 6 pijlers van positieve gezondheid richt Coaching zich met name op het mentale welbevinden van mensen. Deze is direct van invloed op zingeving aan het eigen leven, het kunnen ervaren van voldoende kwaliteit van leven en de vormgeving van andere leefgebieden.

De gedachte dat bij ieder mens maar een gedeelte van het eigen potentieel aangesproken wordt in het eigen dagelijkse leven en er een groot potentieel van onbewuste mogelijkheden en flexibiliteit niet aangesproken, geactiveerd of ontwikkeld wordt (simpelweg omdat er niet naar gevraagd wordt, niet geleerd is of men zich er niet bewust van is) is leidend in onze manier van werken. Coaching de Paardenblik gaat uit van een grote diversiteit in mensen. Ieder met een eigen onbewust of verborgen potentieel dat bewust gemaakt en aangesproken kan worden. Bij iedereen ziet dat er anders uit. Daarom zal ieder traject dat gevolgd wordt op maat zijn en toegespitst zijn op de individuele ondersteuningsbehoefte.