Methodiek

Coaching de Paardenblik levert begeleiding en therapie met inzet van paarden. De basis van de door ons gevolgde methodiek is die van Equine Assisted Coaching&Therapy. Het is een methodiek waarbij paarden ingezet worden om cliënten de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren. Er wordt buiten, in de natuur gewerkt. Deze niet-orthodoxe manier van ondersteuning en de bijzondere setting daagt mensen uit om buiten hun eigen comfortzone nieuwe ervaringen op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.

De begeleiding en therapie die Coaching de Paardenblik levert is ervaringsgericht. De ondersteuner faciliteert het leerproces door oefeningen met de paarden in te zetten die aansluiten bij de thematiek van de cliënt en de cliënt de mogelijkheid bieden met de eigen hulpvraag aan de slag te gaan. Het vragen en dóórvragen van de coach/therapeut is kenmerkend in onze manier van werken.
De hulpvraag wordt vooral samen onderzocht. Op wat de invloed is op het hier en nu en wat er nodig is voor de toekomst om niet meer vast te (dreigen) lopen. Daarmee is deze methodiek ook oplossingsgericht. Het vraagt van de cliënt het zoeken naar eigen, passende antwoorden op vragen. De methodiek appelleert op en stimuleert daarmee eigen kracht en eigen regie.

Met de paarden worden niet alleen coachende oefeningen ingezet, het omgaan met paarden vraagt bepaalde (sociale)vaardigheden die in de omgang en of training met de paarden geoefend kunnen worden. Het werken met de paarden appelleert aan: lichamelijke inzet, handelen, afstemmen, non-
verbale communicatie, interactie, durf, pro-activiteit, (emotionele)stabiliteit, het zich uiten, congruent zijn….. Paarden reageren hierop en vormen daarin niet alleen een spiegel voor hoe patronen zich in je manifesteren, maar ze bieden ook altijd ruimte om patronen te leren veranderen/doorbreken. Juist die directe feedback van de paarden zet mensen in een actief oefenende modus.