Via gemeenten

Gemeenten kopen zorg in voor hun inwoners met zorgaanbieders die het liefst dichtbij en dus goed te bereiken zijn. Hiertoe sluiten zij, na kwaliteitsmeting, een contract af waarin afgesproken wordt dat er zorg verleend mag worden als daar vanuit de inwoner vraag naar is. Gemeenten hebben allen een centrale toegang waar zij vragen in behandeling nemen. U kunt uw vraag bij hen neerleggen.

Coaching de Paardenblik heeft een contract met de volgende gemeenten:

Renkum benadert u via het sociaal team Renkum. De gegevens vindt u op: https://www.renkum.nl/Inwoners/Sociaal_Team

Arnhem benadert u via Wijkteams Arnhem. De gegevens vindt u op: https://www.wijkteamsarnhem.nl/contact/

Overbetuwe benadert u via het sociaal kernteam. De gegevens vindt u op: https://www.kernteamsoverbetuwe.nl/default.aspx

Wageningen benadert u het Startpunt Wageningen. Gegevens vindt u op:
https://www.startpuntwageningen.nl/Configuratie/Terugkerende_navigatie/Contact

Binnen deze gemeenten leveren we behandelingstrajecten en begeleidingstrajecten voor zowel jeugd als volwassenen:

Behandeling (voor jeugd):
Is vooral gericht op bewustwording, inzicht, ordening, groei en ontwikkeling, stabilisatie. Behandeling is bedoeld voor cliënten die breed vastlopen in het dagelijks leven en het gevoel hebben dat ze hier op eigen kracht alleen niet uitkomen.

Begeleiding specialistisch(voor zowel jeugd als volwassenen):
is gericht op het opdoen van specifieke vaardigheden of het behouden van vaardigheden. Begeleiding specialistisch is bedoeld voor cliënten die op meerdere deelgebieden in het dagelijkse leven vastlopen, waar een overbrugging gevraagd wordt naar intensievere hulpverlening en ter ondersteuning van ouders.

Begeleiding basis( voor zowel jeugd als volwassenen):
Is gericht op onderhoud of behoud van opgedane vaardigheden. Begeleiding basis is bedoeld voor cliënten die hun situatie stabiel willen houden, bij wie activering passend is, en ter ondersteuning van mantelzorg, ouders, verzorgers en voogd.
In samenwerking met u of andere regievoerders van hulpverleningstrajecten wordt er ingezet op wat nodig is.