Over privacy en persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens.
Al het gebruik van persoonsgegevens is vastgelegd in een register verwerking persoonsgegevens en voldoen aan de eisen die de wet AVG stelt. Als u een coachingssessie of traject bij ons start stemt u in met onze verwerking van uw persoonsgegevens middels een toestemmingsverklaring. Het eventueel delen van inhoudelijke informatie met andere organisaties wordt hierin ook specifiek met u besproken en vastgelegd.

Kort samengevat gaan wij als volgt met uw gegevens om:

  • Bij aanvraag of start van een coachingstraject (dan wel zorg-/hulverleningstraject) slaan wij uw persoonsgegevens digitaal op in een beveiligd en gecertificeerd administratieprogramma. Vanuit dit programma kunnen wij starten met onze dienstverlening, sessies inroosteren en onze financiĆ«le afhandeling regelen.
  • Inhoudelijk rapportage, zoals de formele verslaglegging en notities van de coach zelf, worden digitaal op een andere beveiligde plek bewaard. Notities worden verwerkt in de formele verslaglegging en hierna direct verwijderd van onze computer.
  • Formele verslaglegging wordt u via een beveiligde mailomgeving toegezonden.
  • Goedkeuring voor het delen van de formele verslaglegging wordt met u besproken en vastgelegd.
  • Alle mailcontact, met u en met anderen (zie vorige punt), gaat via een beveiligde mailomgeving

Voor meer informatie:
onze uitgebreide privacyverklaring klik hier
register verwerkingsactiviteiten klik hier