Klachtenregeling

Ontevredenheid of klacht
In het hulpverleningsproces kunt u klachten hebben over het proces of over de handelwijze van de zorgverlener. Gaat u dan vooral het gesprek aan! Bespreek altijd eerst uw vraag of klacht met diegene die u behandelt of begeleidt. Mogelijk weet hij/zij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klachten
Coaching de Paardenblik is via SoloPartners.nl aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie van klachtenregeling.nl. Hiermee voldoet de klachtenbehandeling aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenregeling van Klachtenregeling.nl vindt u hier.
Praktisch betekent het dat als een gesprek met de zorgverlener niet lukt of niet naar tevredenheid is verlopen, u kosteloos gebruik kunt maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wij wijzen u hier op de route die u kunt volgen om uw klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor te leggen.
Dit stroomdiagram helpt u door het proces heen.

Klachtenjaarverslag
Iedere klacht wordt geregistreerd en bijgehouden. Jaarlijks wordt dit vermeld op de website. Zowel in 2018 als in 2019 zijn er geen klachten binnen gekomen bij Coaching de Paardenblik. Een klachtenfunctionaris of een tuchtrechtspraak is niet ingeschakeld.