Klachtenregeling

Ontevredenheid of klacht
In het hulpverleningsproces kunt u klachten hebben over het proces of over de handelwijze van de zorgverlener. Gaat u dan vooral het gesprek aan! Bespreek altijd eerst uw vraag of klacht met diegene die u behandelt of begeleidt. Mogelijk weet hij/zij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klachten
Coaching de Paardenblik is via gatgeschillen.nl aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Hiermee voldoet de klachtenbehandeling aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Dit stroomdiagram helpt u door het proces heen.

Klachtenjaarverslag
Iedere klacht wordt geregistreerd en bijgehouden. Jaarlijks wordt dit vermeld op de website. Zowel in 2018, 2019 en 2020 zijn er geen klachten binnen gekomen bij Coaching de Paardenblik. Een klachtenfunctionaris of een tuchtrechtspraak is niet ingeschakeld.