Voor welke gemeenten?

Gemeenten kopen zorg in voor hun inwoners met zorgaanbieders die het liefst dichtbij en dus goed te bereiken zijn. Hiertoe sluiten zij, na kwaliteitsmeting, een contract af waarin afgesproken wordt dat er zorg verleend mag worden als daar vanuit de inwoner vraag naar is. Gemeenten hebben allen een centrale toegang waar zij vragen in behandeling nemen. U kunt uw vraag bij hen neerleggen.

Coaching de Paardenblik heeft een contract met de volgende gemeenten:

Renkum benadert u via het sociaal team Renkum. De gegevens vindt u op: https://www.renkum.nl/Inwoners/Sociaal_Team

Arnhem benadert u via Wijkteams Arnhem. De gegevens vindt u op: https://www.wijkteamsarnhem.nl/contact/

Overbetuwe benadert u via het sociaal kernteam. De gegevens vindt u op: https://www.kernteamsoverbetuwe.nl/default.aspx

Wageningen benadert u het Startpunt Wageningen. Gegevens vindt u op:
https://www.startpuntwageningen.nl/Configuratie/Terugkerende_navigatie/Contact